สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

ถึง 500000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 14-18%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-60 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์กู้ง่ายไม่ต้องค้ำ

ปี 2567 กับช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินแบบนี้ หลายๆคนที่กำลังจะหาสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินไว้สำรองจ่าย หรือกู้เงินปิดหนี้นอกระบบ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะมีที่ไหนปล่อยสินเชื่อบ้าง แน่นอนว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ซึ่งเป็นสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ และถึงแม้ว่าจะไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะยื่นสมัครขอสินเชื่อได้

จุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

 1. เป็นสินเชื่อกรุงไทยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 2. อนุมัติวงเงินได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 3. ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ โดยจะต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 4. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ Smart Money สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

 1. จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน และจะต้องมีอายุการทำงานมาแล้วมากกว่า 1 ปี
 2. ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน และจะต้องเปิดกิจการมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 3. ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อย จะต้องไม่มีประวัติติดแบล็คลิสต์ (Blacklist) และติดเครดิตบูโร หรือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ Smart Money สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

 1. สำเนาเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อผู้ขอสินเชื่อ
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง (อายุไม่เกิน 60 วัน) หรือ ถ้าหากมีหลักฐานการเงินอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ก็สามารถจะนำมายื่นได้
 5. สำเนาบัญชีธนาคารแสดงรายได้ ( Statement )
 • พนักงานหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ จะต้องใช้ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป จะต้องใช้สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไปและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนร้านค้า
 1. เอกสารใบแจ้งหนี้ต่างๆ เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ บัตรเครดิตเดือนล่าสุด เพื่อแสดงประวัติการเงินเบื้องต้น หรือหากต้องการจะปิดยอดสินเชื่ออื่นๆ ก็สามารถจะนำไปยื่นเพิ่มเติมได้

กรณีที่ลูกค้าต้องการจะสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money อาจจะเข้าไปใช้โปรแกรมคำนวณยอดผ่อนสินเชื่อบุคคลได้เบื้องต้นก่อนที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถจะรู้ได้ว่า ยอดสินเชื่อเท่านี้จะต้องผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไร โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 20% สำหรับพนักงานประจำ และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 22% สำหรับเจ้าของกิจการ

ในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถจะเตรียมเอกสาร และใบสมัคร เข้าไปยื่นได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้าน โดยลูกค้าสามารถจะเช็คเวลาทำการของธนาคาร และหาสาขาที่ใกล้บ้านมากที่สุด ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกจังหวัดหรือ อำเภอที่ต้องการค้นหาจุดบริการ
 2. ระบบจะแสดงสาขาธนาคารกรุงไทย เวลาทำการ และเบอร์โทรติดต่อ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ถึง 135000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 28-36%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-24 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 1000000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 12-36%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-60 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
10000 - 15000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 0.1%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
15
ระยะเวลากู้เงิน