สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส

ถึง 800000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 12-16%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-72 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน

สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธ.ก.ส. 2567 

ปัจจุบันธนาคารประชาชนหลายๆแห่ง ต่างก็มีสินเชื่อออกมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งในปี 2567 นี้ที่หลายๆคนให้ความสนใจก็จะมี สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นเงินด่วนเพื่อไว้เป็นเงินหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องภายในครอบครัว หรือการประกอบอาชีพและเป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธ.ก.ส. 2567

 1. จะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
 2. จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 3. จะต้องไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหนี้

เงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อเงินด่วน A-Cash 2567

 1. จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ย MRR หรือ 6.75%ต่อปี
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้
 4. จะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2  คนขึ้นไป

สินเชื่อ ธ.ก.ส. 2567 ยังมีสินเชื่ออื่นๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชน นอกจาก สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ก็ยังมีสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ โดยจะอนุมัติวงเงินได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีใน 3 เดือนแรก และในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย MRR หรือ 6.50% ต่อปี ระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือนและผ่อนผันได้ไม่เกิน 18 เดือน ในการยื่นกู้จะต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เหมือนกัน

นอกจากนี้สินเชื่อ ธ.ก.ส. 2567 ที่ประชาชนให้ความสนใจมากพอๆกับ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธกส ก็ยังมี สินเชื่อ 10,000 บาท จากโครงการสินเชื่อสนับสนุนฉุกเฉิน โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.10% ต่อเดือน และยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ด้วยการเว้นการผ่อนชำระให้ 6 งวดแรก โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 

รวมสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2567 ที่น่าสนใจ

 • สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธกส

 • สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ
 • โครงการสินเชื่อสนับสนุนฉุกเฉิน
 • สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.
 • โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน
 • สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

สินเชื่อต่างๆของ ธ.ก.ส. นั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยและสนับสนุนการเสริมสภาพคล่องในเรื่องการใช้จ่ายภายในครอบครัว และทางด้านอาชีพการเกษตรกร โดยจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในหลายๆผลิตภัณฑ์ สำหรับวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยในแต่ละโครงการของ ธกส นั้นไม่แพงเลยจริงๆ เปรียบเทียบกับสินเชื่อต่างๆของในแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่ง ธกส น่าจะถูกที่สุดแล้ว 

สำหรับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash ธ.ก.ส. และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท ลูกสามารถจะเตรียมเอกสารแล้วไปยื่นที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านได้เลย แต่สำหรับ โครงการสินเชื่อสนับสนุนฉุกเฉิน 10,000 บาทจะต้องลงทะเบียนผ่าน LINE: BAAC Family เพื่อรับ SMS ในการเข้าคิวเพื่อยื่นเอกสารที่ธนาคาร

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ถึง 1500000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 10-15%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-48 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 2000000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 8-14%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-60 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 20000 - บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 30-36%%
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1-12 เดือน
ระยะเวลากู้เงิน